Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2013

cornflakegirl
23:27
1072 b1df 390
Reposted fromundoing undoing viatrumienka trumienka
cornflakegirl
23:26
6719 9c58 390
Reposted fromnebthat nebthat viatrumienka trumienka
cornflakegirl
23:21
cornflakegirl
23:19
Play fullscreen
Say,
Do you wanna play for love?

December 17 2012

cornflakegirl
22:53
7368 f0e2 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viahajskul hajskul

December 13 2012

cornflakegirl
10:54
3709 5d93 390
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaeredvareth eredvareth
cornflakegirl
10:45
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.


— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaContine Contine
cornflakegirl
10:44
Mężczyźni zakochują się w tym co widzą, a kobiety w tym co słyszą

To dlatego kobiety się malują, a mężczyźni kłamią.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaContine Contine
cornflakegirl
10:40
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaeredvareth eredvareth
cornflakegirl
10:33
    Przepraszam wszystko, że nie umiem być wszędzie.
Przepraszam wszystkich, że nie umiem być każdym i każdą.
     
— Wisława Szymborska
Reposted frompiepszoty piepszoty viatrumienka trumienka
cornflakegirl
10:31

July 03 2012

cornflakegirl
10:36
Play fullscreen
Reposted byin-flagrantiPitchMartuska

July 02 2012

cornflakegirl
16:51
Reposted fromsowaaa sowaaa viahajskul hajskul
cornflakegirl
16:00

Niedziela to dzień, w którym trzeba przez pół godziny akumulować w sobie energię, aby napuścić wody do wanny, nie mówiąc już o wyjściu z domu. Niedziela to dzień, którego z reguły się nie pamięta. 

— Jakub Żulczyk, "Instytut"
cornflakegirl
15:59
cornflakegirl
15:55
8313 5de2 390
Reposted fromoyes oyes viaeternaljourney eternaljourney

June 19 2012

cornflakegirl
11:23
Play fullscreen
Mówisz "miły, ach, jak dobrze nam!"
Jak, jak mam pozbierać się ze strat
Gdy odchodzisz, eksploduje żal
Mam, mam w sobie wiary pełen dzban
Tylko musisz mi nadzieję dać

June 18 2012

cornflakegirl
11:22
Nawet w szczęściu ludzkim jest coś smutnego
— Antoni Czechow
Reposted fromsoup95 soup95 viaeredvareth eredvareth

June 16 2012

cornflakegirl
22:42
Przecież i tak wszyscy mają w dupie to, kim jesteś.
— Edyta Szałek - "Sen zielonych powiek"
Reposted fromdaligirl daligirl viaeredvareth eredvareth
cornflakegirl
22:41
5351 5a47 390
This rainbow is for you. I'm giving you my rainbow.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl